MENU
Тема. Правопис префіксів роз -, без-.
Мета. Ознайомити учнів з літературною  вимовою та написанням префіксів роз -, без -; закріплювати вміння розрізняти префікси та прийменники, правильно їх писати. Розвивати орфографічну пильність, увагу до усного і друкованого слова. Виховувати  любов до рідної мови, старанність, працьовитість.
Обладнання. Мікрофон,  картки, Буратіно, таблиці.

Хід року

І Організація учнів до уроку.
Станемо рівненько,
Усміхнемось веселенько.
Ще один важливий крок 
Зробимо за цей урок.
Глибше вивчимо ми мову
Солов’їну і чудову.
Тож гаразд, часу не гаймо
І урок розпочинаймо.
Вправа «Криголам».

ІІ.Контроль та корекція знань.
1. Вправа «Очікування».
Я очікую…
2.Каліграфічна хвилинка.
Вв ів ву ов ва від
У Василька від сонця набігли сльози.
-Підкреслити головні і другорядні члени речення.
 - Яка частина слова називається префіксом?
- Що таке прийменник?
- Як ви розрізняєте префікси та прийменники?
- Як пишуться префікси зі словами?
- Як пишуться прийменники зі словами?
- Де у слові стоїть префікс?
3. Звуко-буквений аналіз слова .

Дзвенять
4. Робота біля дошки.
Розкрийте дужки, з’ясувавши де прийменник, а де префікс.
( На) городі молода пишні коси (роз) плела, (у) зеленії хустини золоті хова зернини.. Спокійно Петрусь (за) йшов (у) клас, сів (за) парту,  (від) крив книжку. 

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку.
1 Вправа «Дешифрувальник»
- Сьогодні ми будемо працювати над темою, яку вам допоможе відгадати вправа «Дешифрувальник».
воПрапис сівфікпре роз-, без-.
2. Проблемна ситуація.
А це слово нам приніс казковий герой Буратіно.
- Але, прийшов він до нас із проханням. У нього в руках дві  роботи і Буратіно не може вирішити, яка з них правильна. Одні діти  написали подані слова окремо, а інші разом.
-Чи допоможемо ми йому?

Розвеселився       Безшумний                        Роз  веселився       Без  шумний
Розсміявся           Безкрайній                        Роз  сміявся            Без  крайній
Роздивився          Безмежний                        Роз  дивився          Без  межний 
                       
(Кожен доводить свою думку і приходимо до висновку, що ці слова пишуться разом).

- Яка частина слова повторюється?
- Що це?(Префікс)
- Як довести?(Підібрати спільнокореневі слова)
- Отож сьогодні на уроці  ми вивчимо, як правильно писати і вимовляти префікси роз-, без-.
2. Вивчення правила. Підручник ст. 104

IV.Сприймання та усвідомлення нового матеріалу.
1. Списування із дошки.
Бездонної бочки не наллєш.
-Як ви розумієте прислів’я?
-Знайдіть слово з префіксом.
-Вимовіть звуки у слові наллєш.
-Зробіть звуко-буквений аналіз цього слова.
-Як же писати правильно? Чи префікс бес- чи без-?
2. Гра «Сніжки».
Вчитель називає слово, а діти придумують слово з префіксом  роз-, без-.
Малювати, мити, писати, плести, горнути, шум,  вода, хмара, барви.
Слово називає той, хто отримав у руки сніжок.

Ро                      малювати                          бе                           барвний
Ро                      мити                                  бе                           хмарний
Ро           З         плести                               бе         З                водний
Ро                      писати                               бе                           шумний

3.  Спостереження   за  вимовою і написанням слів із префіксом роз-, без-.
Прочитаймо ці слова.  
-Як вимовляється кінцевий приголосний у префіксах роз-, без- перед дзвінкими приголосними? А перед глухими?
-Яка буква пишеться в кінці префіксів?

Фізкультхвилинка

V. Узагальнення та систематизація знань.
1.Тренувальні вправи.
Вправа 256, 257.
2. Робота в парах.
 1 група. Виписати слова, в яких знайшли помилку. Довести правильність свого вибору.
Бескрайній, росказати, роздати, росфарбувати, росв’язати, безшумний,  розкреслити, бесводний, безхмарний.

2 група. Виписати слова з префіксами.
Дідусь розказав мені казку. Сьогодні був безхмарний і безвітряний день. Андрійко розлив молоко.

3.група. До поданих слів доберіть і запишіть за зразком споріднені з префіксом роз-.
Префікси познач.
Зразок. Загорнути – розгорнути.
Заплести, скласти, накрити, писати. 

4 група. Придумати і записати слова з префіксами роз-, без-.
Наприклад: безкрилий, розвіяти, 

3. Літературна вікторина. 
С. 192

4. Розвиток зв’язного мовлення.
Вправа 259.

VI. Підсумок уроку.
Технологія «Мікрофон».
-Діти, якими ви були на уроці?
-Що ви сьогодні вивчили?
-Ви справді були молодці! 

VII. Домашнє завдання.
С.104 правило,  вправу 260.